Tuyển dụng

Tìm kiếm việc làm
Kết quả lọc
Theo khu vực:
Theo ngành:

Tuyển dụng

30 Tháng 10
TRƯỞNG NHÓM TÀI CHÍNH VPBANK
TP.HCM           10 – 15 triệu

- Kiểm soát & phân tích thành tích làm việc và làm báo cáo kết quả kinh doanh hàng ngày của mỗi nhân viên trong nhóm.
- Đảm bảo năng suất làm việc của mỗi nhân viên đạt được như chỉ tiêu đã cam kết.
- Sắp xếp, phân tích và theo dõi báo cáo hàng ngày cho PM.
- Chuẩn bị các cam kết theo ngày, tuần và tháng sau khi họp team.
- Đảm bảo các nhân viên phải hiểu rõ về sản phẩm / những thay đổi về chính sách, các chương trình contest và chỉ tiêu của mỗi thành viên.
- Sắp xếp lịch đào tạo cho những thành viên còn kém về sản phẩm, kỹ năng bán hàng để họ có thể đối phó với sự thay đổi của thị trường.
- Tiến hành phỏng vấn tuyển dụng thành viên mới và sắp xếp đào tạo, hỗ trợ nhân viên.
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Giám đốc dự án.

30 Tháng 10
Chuyên viên Tư vấn tài chính VPBANK
TP.HCM           7 – 10 triệu

Tìm kiếm khách hàng có nhu cầu làm thẻ tín dụng và vay tín chấp của Ngân hàng VPBank

Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ tài chính của ngân hàng thông qua điện thoại và gặp gỡ trực tiếp khách hàng


Hướng dẫn khách hàng về quy trình đăng ký hồ sơ.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao dưới dự hướng dẫn của quản lý.

Lưu trữ , cập nhật những thông tin cần thiết của khách hàng vào hệ thống quản lý thông tin (CRM)

Thực hiện bảo mật thông tin, dữ liệu khách hàng của ngân hàng

05 Tháng 11
NHÂN VIÊN TƯ VẤN
TP.HCM           5 - 7 triệu

????Tư vấn cho KH về sản phẩm Vay / Tín dụng / Bảo hiểm theo data có sẵn do Công ty cung cấp.
????Giải đáp thắc mắc, giải quyết những khó khăn của khách hàng
????Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ

Trang 1 / 2